Tin tức và sự kiện

đào tạo và bồi dưỡng

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Cử nhân ngôn ngữ Anh có kiến thức tốt về tiếng Anh, sử dụng thành thạo tiếng Anh (tối thiểu tương đương mức C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu)

NGÀNH SƯ PHẠM CÔNG NGHỆ

Cử nhân ngành Sư phạm Công nghệ đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kĩ năng chuyên môn đáp ứng mục tiêu đổi mới giáo dục đào tạo phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

NGÀNH QL VÀ PT DU LỊCH

Phát triển theo xu hướng của xã hội ngành Du lịch là một ngành mới đầy triển vọng và đẩy mạnh phát triển ngành du lịch sinh thái làm hướng mũi nhọn.

ĐÀO TẠO LIÊN KẾT ĐỊA PHƯƠNG

Khoa Du lịch và Ngoại ngữ tổ chức các lớp liên thông đại học ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp (POHE) với hai định hướng giảng dạy: định hướng Sư phạm và định hướng khuyến nông …

Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Khoa Du lịch và Ngoại ngữ trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến mới trong hoạt động quan hệ Quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Khoa Du lịch và Ngoại ngữ đang từng bước thay đổi theo hướng tích cực, nghiên cứu khoa học cơ bản kết hợp với ứng dụng, từng bước tiếp cận định hướng chung của Học viện

Videos